Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Obvodný pozemkový úrad v Leviciach Erb - Obvodný pozemkový úrad - OPR Levice

Pozemkové úpravy / Prípravné konania pozemkových úprav

12/12/17
Rozhodnutie o nepovolení jednoduchých pozemkových úprav k.ú. Sazdice - Verejná vyhláška
07/10/15
Prípravné konania pozemkových úprav - Verejná vyhláška
23/09/15
Prípravné konania pozemkových úprav - Verejná vyhláška
Ubytovanie v Nitre