Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Obvodný pozemkový úrad v Leviciach Erb - Obvodný pozemkový úrad - OPR Levice

Pozemkové úpravy / Čaka

09/11/10
Projekt pozemkových úprav Čaka - Schválenie vykonania projektu
09/11/10
Projekt pozemkových úprav Čaka - Nariadenie vykonania projektu
09/11/10
Projekt pozemkových úprav Čaka - Schválenie projektu
03/12/08
Evidenčná karta PPÚ Čaka
03/04/07
PPÚ Čaka - nariadenie PÚ
Nariadenie pozemkových úprav Rozhodnutie
Ubytovanie v Nitre