Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Obvodný pozemkový úrad v Leviciach Erb - Obvodný pozemkový úrad - OPR Levice

Pozemkové úpravy / Tekovské Lužianky

08/04/24
RP Schválenie - Rozdeľovací plán - Projekt pozemkových úprav k.ú. Tekovské Lužianky
14/06/22
RPS Schválenie - Register pôvodného stavu - Pozemkové úpravy k.ú. Tekovské Lužianky
Ubytovanie v Nitre