Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Obvodný pozemkový úrad v Leviciach Erb - Obvodný pozemkový úrad - OPR Levice

Pozemkové úpravy / Malý Pesek

14/06/22
RPS Schválenie - Register pôvodného stavu - Pozemkové úpravy k.ú. Malý Pesek
Ubytovanie v Nitre