Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Obvodný pozemkový úrad v Leviciach Erb - Obvodný pozemkový úrad - OPR Levice

Pozemkové úpravy / Veselá

17/01/24
RP Schválenie - Rozdeľovací plán - Projekt pozemkových úprav k.ú. Veselá
24/05/22
RPS Schválenie - Register pôvodného stavu - Pozemkové úpravy k.ú. Veselá
03/11/21
Ustanovenie znalca - Pozemkové úpravy k.ú. Veselá
Ubytovanie v Nitre