Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Obvodný pozemkový úrad v Leviciach Erb - Obvodný pozemkový úrad - OPR Levice

Pozemkové úpravy / JPÚ Tehla, Pri vrábeľskej ceste

07/10/20
RPS Schválenie - Register pôvodného stavu - JPÚ Tehla, lokalita Pri vrábeľskej ceste - jednoduché pozemkové úpravy
03/08/20
RPS Zverejnenie - JPÚ Tehla, lokalita Pri vrábeľskej ceste - jednoduché pozemkové úpravy
Ubytovanie v Nitre