Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Obvodný pozemkový úrad v Leviciach Erb - Obvodný pozemkový úrad - OPR Levice

Pozemkové úpravy / JPÚ Bajka Stredný hon

03/08/20
RPS Schválenie - Register pôvodného stavu - JPÚ Bajka, lokalita Stredný hon - jednoduché pozemkové úpravy
Ubytovanie v Nitre