Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Obvodný pozemkový úrad v Leviciach Erb - Obvodný pozemkový úrad - OPR Levice

Pozemkové úpravy / JPÚ Ondrejovce

16/05/24
Schválenie vykonania - JPÚ Ondrejovce - jednoduché pozemkové úpravy
20/02/20
RPS Schválenie - Register pôvodného stavu - JPÚ Ondrejovce - jednoduché pozemkové úpravy
Ubytovanie v Nitre