Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Obvodný pozemkový úrad v Leviciach Erb - Obvodný pozemkový úrad - OPR Levice

Pozemkové úpravy / JPÚ Svodov, Mikula, Kukučínov, lokalita MVE Želiezovce

21/02/24
Schválenie vykonania - JPÚ Svodov, Mikula, Kukučínov, lokalita MVE Želiezovce - jednoduché pozemkové úpravy
28/06/23
RP Schválenie - Rozdeľovací plán - JPÚ Svodov, Mikula, Kukučínov, lokalita MVE Želiezovce - jednoduché pozemkové úpravy
20/01/21
VZFUÚ Schválenie - JPÚ Svodov, Mikula, Kukučínov, lokalita MVE Želiezovce - jednoduché pozem. úpravy
17/12/20
RPS Schválenie - Register pôvodného stavu - JPÚ Svodov, Mikula, Kukučínov, lokalita MVE Želiezovce - jednoduché pozemkové úpravy
28/10/19
Príloha k ustanoveniu znalca - Rozdelenie obvodu projektu – JPÚ Svodov, Mikula, Kukučínov, lokalita MVE Želiezovce - jednoduché pozemkové úpravy
Ubytovanie v Nitre