Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Obvodný pozemkový úrad v Leviciach Erb - Obvodný pozemkový úrad - OPR Levice

Pozemkové úpravy / JPÚ Čajkov Lúpaný kameň

26/08/20
RPS Schválenie - Register pôvodného stavu - JPÚ Čajkov, lokalita Lúpaný kameň - jednoduché pozemkové úpravy
Ubytovanie v Nitre