Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Obvodný pozemkový úrad v Leviciach Erb - Obvodný pozemkový úrad - OPR Levice

Pozemkové úpravy / JPÚ Vozokany nad Hronom, lokalita MVE Vozokany

23/02/21
RPS Schválenie - Register pôvodného stavu - JPÚ Vozokany nad Hronom, lokalita MVE Vozokany - jednoduché pozemkové úpravy
15/08/19
Príloha k ustanoveniu znalca - Rozdelenie obvodu projektu – JPÚ Vozokany nad Hronom, lokalita MVE Vozokany - jednoduché pozemkové úpravy
Ubytovanie v Nitre