Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Obvodný pozemkový úrad v Leviciach Erb - Obvodný pozemkový úrad - OPR Levice

Pozemkové úpravy / JPÚ Levice Športový areál

28/10/21
JPÚ Levice, lokalita Športový areál - jednoduché pozemkové úpravy
28/09/21
Schválenie vykonania - JPÚ Levice, lokalita Športový areál - jednoduché pozemkové úpravy
22/02/21
RP Schválenie - Rozdeľovací plán - JPÚ Levice, lokalita Športový areál - jednoduché pozemkové úpravy
06/11/19
VZFUÚ Schválenie - JPÚ Levice, lokalita Športový areál - jednoduché pozem. úpravy
10/05/19
RPS Schválenie - Register pôvodného stavu - JPÚ Levice, lokalita Športový areál - jednoduché pozemkové úpravy
Ubytovanie v Nitre