Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Obvodný pozemkový úrad v Leviciach Erb - Obvodný pozemkový úrad - OPR Levice

Pozemkové úpravy / JPÚ Kalná IBV Veľké zeme

17/10/19
VZFUÚ Schválenie - JPÚ Kalná - lokalita IBV Veľké zeme - jednoduché pozem. úpravy
11/04/19
RPS Schválenie - Register pôvodného stavu - JPÚ Kalná - lokalita IBV Veľké zeme - jednoduché pozemkové úpravy
Ubytovanie v Nitre