Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Obvodný pozemkový úrad v Leviciach Erb - Obvodný pozemkový úrad - OPR Levice

Pozemkové úpravy / JPÚ Kalná IBV Veľké zeme

12/04/22
Zmena v registri nového stavu - JPÚ Kalná - lokalita IBV Veľké zeme - jednoduché pozemkové úpravy
15/03/22
JPÚ Kalná - lokalita IBV Veľké zeme - jednoduché pozemkové úpravy
31/01/22
Schválenie vykonania - JPÚ Kalná - lokalita IBV Veľké zeme - jednoduché pozemkové úpravy
17/10/19
VZFUÚ Schválenie - JPÚ Kalná - lokalita IBV Veľké zeme - jednoduché pozem. úpravy
11/04/19
RPS Schválenie - Register pôvodného stavu - JPÚ Kalná - lokalita IBV Veľké zeme - jednoduché pozemkové úpravy
Ubytovanie v Nitre