Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Obvodný pozemkový úrad v Leviciach Erb - Obvodný pozemkový úrad - OPR Levice

Pozemkové úpravy / JPÚ Rybník lokalita Vinice

14/05/19
JPÚ Rybník - lokalita Vinice - jednoduché pozemkové úpravy
10/04/19
Schválenie vykonania - JPÚ Rybník - lokalita Vinice - jednoduché pozemkové úpravy
08/10/18
RP - Rozdeľovací plán - Schválenie - JPÚ Rybník - lokalita Vinice - jednoduché pozemkové úpravy
09/08/17
RPS Schválenie - JPÚ Rybník - lokalita Vinice - jednoduché pozemkové úpravy
05/06/17
RPS Zverejnenie - JPÚ Rybník - lokalita Vinice - jednoduché pozemkové úpravy
Ubytovanie v Nitre