Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Obvodný pozemkový úrad v Leviciach Erb - Obvodný pozemkový úrad - OPR Levice

Pozemkové úpravy / JPÚ Medvecké Studený chot.

20/11/18
JPÚ Medvecké, lokalita Studený chotár - jednoduché pozemkové úpravy
12/07/18
Schválenie vykonania - JPÚ Medvecké, lokalita Studený chotár - jednoduché pozemkové úpravy
26/10/17
RP - Rozdeľovací plán - Schválenie - JPÚ Medvecké - lokalita Studený chotár - jednoduché pozemkové úpravy
23/08/17
RP - Rozdeľovací plán - Zverejnenie - JPÚ Medvecké - lokalita Studený chotár - jednoduché pozemkové úpravy
13/02/17
Schválenie VZFU - Všeobecné zásady funkčného usporiadania - JPÚ - jednoduché pozemkové úpravy
05/12/16
Schválenie - RPS - Register pôvodného stavu
23/09/16
Zverejnenie RPS - JPÚ Medvecké - lokalita Studený chotár - jednoduché pozemkové úpravy
Ubytovanie v Nitre