Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Obvodný pozemkový úrad v Leviciach Erb - Obvodný pozemkový úrad - OPR Levice

Pozemkové úpravy / JPÚ Hor.Tek.Hrádok Letisko

28/08/18
JPÚ Horný Tekovský Hrádok - lokalita Letisko - jednoduché pozemkové úpravy
20/07/18
Schválenie vykonania - JPÚ Horný Tekovský Hrádok - lokalita Letisko - jednoduché pozemkové úpravy
10/01/18
RP Schválenie - Rozdeľovací plán - JPÚ Horný Tekovský Hrádok - lokalita Letisko - jednoduché pozemkové úpravy
07/11/16
Schválenie VZFU - Všeobecné zásady funkčného usporiadania - JPÚ - jednoduché pozemkové úpravy
15/06/16
JPÚ Horný Tekovský Hrádok - lokalita Letisko - jednoduché pozemkové úpravy
23/02/16
JPÚ Horný Tekovský Hrádok - lokalita Letisko - jednoduché pozemkové úpravy
18/05/15
JPÚ Horný Tekovský Hrádok - lokalita Letisko - jednoduché pozemkové úpravy
Ubytovanie v Nitre