Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Obvodný pozemkový úrad v Komárne Erb - Obvodný pozemkový úrad - OPR Komárno

Pozemkové úpravy / Evidenčné karty projektov

03/09/09
Evidenčná karta projektu PPÚ Svätý Peter

    PPÚ Svätý Peter

03/09/09
Evidenčná karta projektu PPÚ Martovce

    PPÚ Martovce

13/02/09
Evidenčná karta projektu PPÚ Bohatá

      PPÚ Bohatá

13/02/09
Evidenčná karta projektu PPÚ Chotín

        PPÚ Chotín

13/02/09
Evidenčná karta projektu PPÚ Iža

      PPÚ Iža

Ubytovanie v Nitre