Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Obvodný pozemkový úrad v Komárne Erb - Obvodný pozemkový úrad - OPR Komárno

Pozemkové úpravy / Prípravné konania PÚ

06/02/12
Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav v k.ú. Krátke Kesy

              Rozhodnutie o nariadení prípravného konania bolo zverejnené na obci 6.2.2012

06/02/12
Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav v k.ú. Šrobárová

            Rozhodnutie o nariadení prípravného konania bolo zverejnené na obci 6.2.2012

06/02/12
Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav v k.ú. Dulovce

          Rozhodnutie o nariadení prípravného konania bolo zverejnené na obci 6.2.2012

06/02/12
Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav v k.ú. Vrbová nad Váhom

        Rozhodnutie o nariadení prípravného konania bolo zverejnené na obci 3.2.2012

06/02/12
Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav v k.ú. Kameničná

      Rozhodnutie o nariadení prípravného konania bolo zverejnené na obci 3.2.2012

06/02/12
Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav v k.ú. Čičov

    Rozhodnutie o nariadení prípravného konania bolo zverejnené na obci 3.2.2012

18/04/11
Nariadenie konania o začatí JPÚ v k.ú. Nesvady

    V prílohe sú zverejnené z dôvodu prehľadnosti aj zväčšené časti navrhovaného obvodu.

18/04/11
Nariadenie konania o začatí JPÚ v k.ú. Nesvady

  Nariedenie konania o začatí  jednoduchých pozemkových úprav v k.ú. Nesvady bolo zverejnené na obci 8.2.2011

14/10/09
Nariadenie konania o začatí jednoduchých pozemkových úprav v k.ú. Veľké Kosihy

  Rozhodnutie o nariadení prípravného konania bolo zverejnené na obci 15.10.2009

03/09/09
Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav v k.ú. Martovce
Rozhodnutie o nariadení prípravného konania bolo zverejnené na obci 6.7.2004
28/11/08
Nariadenie konania o začatí PÚ v k.ú. Hurbanovo
Nariedenie konania o začatí pozemkových úprav bolo zverejnené na obci 12.11.2008
06/07/07
Nariadenie konania o začatí PÚ v k.ú. Sv. Peter
Nariedenie konania o začatí pozemkových úprav bolo zverejnené na obci 6.11.2003
Ubytovanie v Nitre