Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Obvodný pozemkový úrad v Komárne Erb - Obvodný pozemkový úrad - OPR Komárno

Pozemkové úpravy / Register ZÚPÚ

20/04/07
Zoznam združení zapísaných v:
Register združení účastníkov pozemkových úprav
Reg. číslo združenia Názov združenia Dátum vzniku Dátum zániku
2005/1 Združenie účastníkov pozemkových úprav v k.ú. Chotín 27.9.2003 -
2005/2 Združenie účastníkov pozemkových úprav v k.ú. Bohatá 6.11.2004 -
2007/1 Združenie účastníkov pozemkových úprav v k.ú. Iža 11.10.2006 -
2009/2 Združenie účastníkov pozemkových úprav v k.ú. Svätý Peter 13.9.2009 -
2009/1 Združenie účastníkov pozemkových úprav v k.ú. Martovce 18.9.2009 -
2010/1 Združenie účastníkov jednoduchých pozemkových úprav v k.ú. Veľké kosihy 14.4.2010 -
2011/1 Združenie účastníkov jednoduchých pozemkových úprav v k.ú. Nesvady 30.9.2011 -

 

Ubytovanie v Nitre