Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Obvodný pozemkový úrad v Považskej Bystrici Erb - Obvodný pozemkový úrad - OPR Považská Bystrica

Pozemkové úpravy / PPÚ Klobušice

22/02/12
PPÚ Klobušice - Predstavenstvo združenia účastníkov pozemkových úprav

PPÚ Klobušice - Predstavenstvo združenia účastníkov pozemkových úprav

22/02/12
PPÚ Klobušice - Evidenčná karta projektu

PPÚ Klobušice - Evidenčná karta projektu

22/02/12
PPÚ Klobušice - Porovnanie pôvodného stavu a nového stavu

PPÚ Klobušice - Porovnanie pôvodného stavu a nového stavu

22/02/12
PPÚ Klobušice - Schválenie vykonania projektu

PPÚ Klobušice - Schválenie vykonania projektu

22/02/12
PPÚ Klobušice - Nariadenie vykonania projektu

PPÚ Klobušice - Nariadenie vykonania projektu

22/02/12
PPÚ Klobušice - Schválenie projektu

PPÚ Klobušice - Rozhodnutie o schválení projektu

22/02/12
PPÚ Klobušice - Plán prechodu na nové usporiadanie

PPÚ Klobušice - Plán prechodu na nové usporiadanie (technická správa + grafická časť)

22/02/12
PPÚ Klobušice - Vyhláška - Zverejnenie registra nového stavu

PPÚ Klobušice - Vyhláška - Zverejnenie registra nového stavu (RNS)

22/02/12
PPÚ Klobušice - zásady pre umiestnenie nových pozemkov

PPÚ Klobušice - zásady pre umiestnenie nových pozemkov (ZÚNP)

22/02/12
PPÚ Klobušice - Schválenie všeobecných zásad funkčného usporiadania územia

PPÚ Klobušice - Schválenie všeobecných zásad funkčného usporiadania územia (VZFUÚ)

22/02/12
PPÚ Klobušice - Zverejnenie všeobecných zásad funkčného usporiadania územia

PPÚ Klobušice - Zverejnenie všeobecných zásad funkčného usporiadania územia (VZFUÚ)

22/02/12
PPÚ Klobušice - schválenie registra pôvodného stavu

PPÚ Klobušice - schválenie registra pôvodného stavu (RPS)

22/02/12
PPÚ Klobušice - Vyhláška - Zverejnenie registra pôvodného stavu

Vyhláška - zverejnenie registra pôvodného stavu (RPS) v k.ú. Klobušice

22/02/12
PPÚ Klobušice - Nariadenie pozemkových úprav v k.ú. Klobušice

Nariadenie pozemkových úprav v k.ú. Klobušice

Ubytovanie v Nitre