Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Obvodný pozemkový úrad v Považskej Bystrici Erb - Obvodný pozemkový úrad - OPR Považská Bystrica

Pozemkové úpravy / PPÚ Tuchyňa

17/12/12
Zverejnenie návrhu ZUNP

 Zverejnenie návrhu zásad pre umiestnenie nových pozemkov (ZUNP) pre projekt pozemkových úprav v k.ú. Tuchyňa - verejná vyhláška

17/12/12
Schválenie VZFUÚ

 Rozhodnutie o schválení všeobecných zásad funkčného usporiadania územia (VZFUÚ) v projekte pozemkových úprav v k.ú. Tuchyňa

17/12/12
Zverejnenie VZFUÚ

 Zverejnenie všeobecných zásad funkčného usporiadania územia (VZFUÚ) v projekte pozemkových úprav v k.ú. Tuchyňa - verejná vyhláška

17/12/12
Schválenie RPS

 Schválenie registra pôvodného stavu (RPS) v projekte pozemkových úprav v k.ú. Tuchyňa

17/12/12
Zverejnenie RPS

 Zverejnenie registra pôvodného stavu (RPS) v projekte pozemkových úprav v k.ú. Tuchyňa - verejná vyhláška

17/12/12
Nariadenie pozemkových úprav

 Rozhodnutie o nariadení pozemkových úprav v k.ú. Tuchyňa

Ubytovanie v Nitre