Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Obvodný pozemkový úrad v Považskej Bystrici Erb - Obvodný pozemkový úrad - OPR Považská Bystrica

Pozemkové úpravy / PPÚ Bodiná

14/01/13
Návrh ZUNP - oznámenie o platnosti

 Oznámenie o platnosti návrhu zásad pre umiestnenie nových pozemkov (ZUNP) pre projekt pozemkových úprav v k.ú. Bodiná.

09/10/12
Zverejnenie ZUNP

 Zverejnenie zásad pre umiestnenie nových pozemkov v obvode projektu pozemkových úprav v k.ú. Bodiná

24/08/12
Schválenie VZFUÚ - verejná vyhláška

 Rozhodnutie o schválení všeobecných zásad funkčného usporiadania územia (VZFUÚ) v obvode projektu pozemkových úprav v k.ú. Bodiná.

07/05/12
Zverejnenie VZFUÚ a výsledné mapy

 Zverejnenie všeobecných zásad funkčného usporiadania územia (VZFUÚ) projektu pozemkových úprav v k.ú. Bodiná

07/05/12
Zverejnenie VZFUÚ - verejná vyhláška

 Zverejnenie všeobecných zásad funkčného usporiadania územia (VZFUÚ) projektu pozemkových úprav v k.ú. Bodiná - verejná vyhláška

28/03/12
Schválenie RPS

Schválenie registra pôvodného stavu (RPS) projektu pozemkových úprav v k.ú. Bodiná

03/11/11
Vyhláška na zverejnenie RPS

 Vyhláška na zverejnenie registra pôvodného stavu (RPS) v projekte pozemkových úprav v k.ú. Bodiná

Vyhláška na zverejnenie registra pôvodného stavu (RPS) v projekte pozemkových úprav v k.ú. Bodiná
Ubytovanie v Nitre