Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Obvodný pozemkový úrad v Považskej Bystrici Erb - Obvodný pozemkový úrad - OPR Považská Bystrica

Pozemkové úpravy / PPÚ Zubák

19/12/12
Predstavenstvo združenia účastníkov pozemkových úprav

 Predstavenstvo združenia účastníkov pozemkových úprav v k.ú. Zubák

19/12/12
Atlas PPÚ

 Atlas projektu pozemkových úprav v k.ú. Zubák - technická správa

19/12/12
Porovnanie pôvodného stavu a nového stavu

 Porovnanie pôvodného stavu (PS) a nového stavu (NS) - grafická časť PS a NS

19/12/12
Schválenie vykonania PPÚ

 Rozhodnutie o schválení vykonania projektu pozemkových úprav v k.ú. Zubák

19/12/12
Nariadenie vykonania PPÚ

  Rozhodnutie o nariadení vykonania projektu pozemkových úprav v k.ú. Zubák

19/12/12
Schválenie PPÚ

 Rozhodnutie o schválení projektu pozemkových úprav v k.ú. Zubák

19/12/12
Plán prechodu

 Plán prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní

19/12/12
Zverejnenie RNS

 Zverejnenie registra nového stavu (RNS) v projekte pozemkových úprav v k.ú. Zubák

19/12/12
Zverejnenie návrhu ZUNP

 Zverejnenie návrhu zásad pre umiestnenie nových pozemkov (ZUNP) pre projekt pozemkových úprav v k.ú. Zubák - verejná vyhláška, znenie návrhu ZUNP

19/12/12
Schválenie VZFUÚ

 Rozhodnutie o schválení všeobecných zásad funkčného usporiadania územia (VZFUÚ) v projekte pozemkových úprav v k.ú. Zubák

19/12/12
Zverejnenie VZFUÚ

 Zverejnenie všeobecných zásad funkčného usporiadania územia (VZFUÚ) v projekte pozemkových úprav v k.ú. Zubák - verejná vyhláška, technická správa

19/12/12
Schválenie RPS

 Schválenie registra pôvodného stavu (RPS) v projekte pozemkových úprav v k.ú. Zubák

19/12/12
Zverejnenie RPS

 Zverejnenie registra pôvodného stavu (RPS) v projekte pozemkových úprav v k.ú. Zubák - verejná vyhláška

19/12/12
Nariadenie pozemkových úprav

 Rozhodnutie o nariadení pozemkových úprav v k.ú. Zubák

Ubytovanie v Nitre