Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Obvodný pozemkový úrad v Považskej Bystrici Erb - Obvodný pozemkový úrad - OPR Považská Bystrica

Pozemkové úpravy / PPÚ Čelkova Lehota

14/01/13
Návrh ZUNP - oznámenie o platnosti

 Oznámenie o platnosti návrhu zásad pre umiestnenie nových pozemkov (ZUNP) v projekte pozemkových úprav v k.ú. Čelkova Lehota.

17/10/12
Zverejnenie návrhu ZUNP

 Zverejnenie návrhu zásad pre umiestnenie nových pozemkov (ZUNP) pre projekt pozemkových úprav v k.ú. Čelkova Lehota

22/08/12
Schválenie VZFUÚ - verejná vyhláška

 Rozhodnutie o schválení všeobecných zásad funkčného usporiadania územia (VZFUÚ) v obvode projektu pozemkových úprav v k.ú. Čelkova Lehota.

15/03/12
Zverejnenie VZFUÚ - technická správa a výsledné mapy

 Zverejnenie všeobecných zásad funkčného usporiadania územia (VZFUÚ) projektu pozemkových úprav v k.ú. Čelkova Lehota.

15/03/12
Zverejnenie VZFUÚ - verejná vyhláška

 Zverejnenie všeobecných zásad funkčného usporiadania územia (VZFUÚ) projektu pozemkových úprav v k.ú. Čelkova Lehota - verejná vyhláška

27/04/11
Schválenie RPS
Schválenie registra pôvodného stavu (RPS) v katastrálnom území Čelkova Lehota
06/04/11
Vyhláška o zverejnení registra pôvodného stavu PPÚ Čelkova Lehota
Vyhláška o zverejnení registra pôvodného stavu projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Čelkova Lehota
Ubytovanie v Nitre