Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Obvodný pozemkový úrad v Považskej Bystrici Erb - Obvodný pozemkový úrad - OPR Považská Bystrica

Pozemkové úpravy / PPÚ Dubnica nad Váhom

22/02/12
JPPÚ Dubnica nad Váhom - Predstavenstvo združenia účastníkov

JPPÚ DCA - Personálne zloženie predstavenstva združenia účastníkov

22/02/12
JPPÚ Dubnica nad Váhom - Rozhodnutie o schválení vykonania projektu

JPPÚ DCA - Rozhodnutie o schválení vykonania projektu

22/02/12
JPPÚ Dubnica nad Váhom - Nariadenie vykonania projektu

JPPÚ DCA - Nariadenie vykonania projektu

22/02/12
JPPÚ Dubnica nad Váhom - Rozhodnutie o schválení projektu

JPPÚ DCA - Rozhodnutie o schválení projektu

22/02/12
JPPÚ Dubnica nad Váhom - Zverejnenie rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu

JPPÚ DCA - Zverejnenie rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu

22/02/12
JPPÚ Dubnica nad Váhom Zásady na umiestnenie nových pozemkov

JPPÚ DCA - Vyhláška - Zverejnenie zásad na umiestnenie nových pozemkov (ZUNP) + technická správa + protokol o vyhodnotení súhlasu s návrhom ZUNP

22/02/12
JPPÚ Dubnica nad Váhom - Rozhodnutie o zmene obvodu

JPPÚ DCA - Rozhodnutie o zmene obvodu

22/02/12
JPPÚ Dubnica nad Váhom - Schválenie všeobecných zásad funkčného usporiadania územia + mapa

JPPÚ DCA - Schválenie všeobecných zásad funkčného usporiadania územia (VZFUÚ) + mapa

22/02/12
JPPÚ Dubnica nad Váhom - Vyhláška - Zverejnenie všeobecných zásad funkčného usporiadania územia

JPPÚ DCA - Vyhláška - Zverejnenie všeobecných zásad funkčného usporiadania územia (VZFUÚ)

22/02/12
JPPÚ Dubnica nad Váhom - Schválenie registra pôvodného stavu

JPPÚ DCA - Schválenie registra pôvodného stavu (RPS)

22/02/12
JPPÚ Dubnica nad Váhom - Vyhláška - Zverejnenie registra pôvodného stavu

JPPÚ DCA - Vyhláška - Zverejnenie registra pôvodného stavu (RPS)

22/02/12
JPPÚ Dubnica nad Váhom - Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav

JPPÚ DCA - Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav

22/02/12
JPPÚ Dubnica nad Váhom - Rozhodnutie o povolení pozemkových úprav

JPPÚ DCA - Rozhodnutie o povolení pozemkových úprav

Ubytovanie v Nitre