Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Obvodný pozemkový úrad v Považskej Bystrici Erb - Obvodný pozemkový úrad - OPR Považská Bystrica

Pozemkové úpravy / PPÚ Kardošova Vieska

26/04/13
Návrh ZUNP - oznámenie o platnosti

Oznámenie o platnosti návrhu zásad pre umiestnenie nových pozemkov (ZUNP) v projekte pozemkových úprav v k.ú. Kardošova Vieska.

20/07/12
Zverejnenie návrhu ZUNP

 Zverejnenie návrhu zásad pre umiestnenie nových pozemkov (ZUNP) v pre projekt pozemkových úprav v k.ú. Kardošova Vieska

02/04/12
Rozhodnutie o schválení VZFUÚ

 Rozhodnutie o schválení všeobecných zásad funkčného usporiadania územia (VZFUÚ) v obvode projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Kardošova Vieska

29/03/12
Zverejnenie VZFUÚ - technická správa a výsledné mapy

 Zverejnenie všeobecných zásad funkčného usporiadania územia (VZFUÚ) projektu pozemkových úprav v k.ú. Kardošova Vieska

10/02/12
Schválenie registra pôvodného stavu (RPS) projektu pozemkových úprav v k.ú. Kardošova Vieska
Schválenie RPS Kardošova Vieska
05/04/11
Rozhodnutie o zverejnení registra pôvodného stavu PPÚ Kardošova Vieska
Rozhodnutie o zverejnení registra pôvodného stavu projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Kardošova Vieska
Ubytovanie v Nitre