Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Obvodný pozemkový úrad v Považskej Bystrici Erb - Obvodný pozemkový úrad - OPR Považská Bystrica

Pozemkové úpravy / Prehľad projektov pozemkových úprav

14/05/13
Prehľad PPÚ

Prehľad projektov pozemkových úprav vykonávaných v obvode Obvodného pozemkového úradu v Považskej Bystrici, podľa zákona č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

Ubytovanie v Nitre