Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Obvodný pozemkový úrad v Považskej Bystrici Erb - Obvodný pozemkový úrad - OPR Považská Bystrica

Pozemkové úpravy / Metodický návod MN_74.20.73.46.30

17/12/12
Metodický návod - MN 74.20.73.46.30

 Metodický návod na vykonávanie geodetických činností pre projekt pozemkových úprav č. MN 74.20.73.46.30

Ubytovanie v Nitre