Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Obvodný pozemkový úrad v Novom Meste nad Váhom Erb - Obvodný pozemkový úrad - OPR Nové Mesto nad Váhom

Pozemkové úpravy / Košariská

16/12/12
Pozemkové úpravy - Košariská

Pozemkové úpravy v k.ú. Košariská

16/12/12
Pozemkové úpravy - Košariská-časový harmonogram

Pozemkové úpravy v k.ú. Košariská

16/12/12
Pozemkové úpravy - Košariská-nový stav grafika

Pozemkové úpravy v k.ú. Košariská

16/12/12
Pozemkové úpravy - Košariská-schválenie vykonania PPÚ

Pozemkové úpravy v k.ú. Košariská

16/12/12
Pozemkové úpravy - Košariská-nariadenie vykonania PPÚ

Pozemkové úpravy v k.ú. Košariská

16/12/12
Pozemkové úpravy - Košariská-zverejnenie PPÚ

Pozemkové úpravy v k.ú. Košariská

16/12/12
Pozemkové úpravy - Košariská-zverejnenie návrhu zásad na umiestnenie nových pozemkov

Pozemkové úpravy v k.ú. Košariská

16/12/12
Pozemkové úpravy - Košariská-rozhodnutie o schválení VZFUÚ

Pozemkové úpravy v k.ú. Košariská

16/12/12
Pozemkové úpravy - Košariská--zverejnenie VZFUÚ

Pozemkové úpravy v k.ú. Košariská

16/12/12
Pozemkové úpravy - Košariská-schválenie RPS

Pozemkové úpravy v k.ú. Košariská

16/12/12
Pozemkové úpravy - Košariská--zverejnenie RPS

Pozemkové úpravy v k.ú. Košariská

16/12/12
Pozemkové úpravy - Košariská-nariadenie

Pozemkové úpravy v k.ú. Košariská

Ubytovanie v Nitre