Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Obvodný pozemkový úrad v Novom Meste nad Váhom Erb - Obvodný pozemkový úrad - OPR Nové Mesto nad Váhom

Pozemkové úpravy / Podkylava

23/01/13
Zásady na umiestnenie nových pozemkov- oznámenie o platnosti

Zásady na  umiestnenie nových pozemkov

16/12/12
Pozemkové úpravy - Podkylava- časový harmonogram

Pozemkové úpravy-Podkylava-Časový harmonogram

10/10/12
Zásady na umiestnenie nových pozemkov

Zásady na  umiestnenie nových pozemkov

17/08/12
VZFUÚ

Všeobecné zásady funkčného usporidania územia - zverejnenie, schválenie

25/10/11
RPS - informácia

Register pôvodného stavu - informácia, prihláška a plnomocenstvo, rozhodnutie o schválení

25/10/11
RPS - vyhláška

Zverejnenie RPS

01/06/09
Rozhodnutie o nariadení -§8 Podkylava

Rozhodnutie o nariadení -§8 Podkylava

Ubytovanie v Nitre