Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Obvodný pozemkový úrad v Novom Meste nad Váhom Erb - Obvodný pozemkový úrad - OPR Nové Mesto nad Váhom

Pozemkové úpravy / Polianka

16/12/12
Pozemkové úpravy v k.ú. Polianka

Pozemkové úpravy v k.ú. Polianka

16/12/12
Pozemkové úpravy v k.ú. Polianka-časový harmonogram

Pozemkové úpravy v k.ú. Polianka

16/12/12
Pozemkové úpravy v k.ú. Polianka-nový stav grafika

Pozemkové úpravy v k.ú. Polianka

16/12/12
Pozemkové úpravy v k.ú. Polianka-schválenie vykonania PPÚ

Pozemkové úpravy v k.ú. Polianka

16/12/12
Pozemkové úpravy v k.ú. Polianka-nariadenie vykonania PPÚ

Pozemkové úpravy v k.ú. Polianka

16/12/12
Pozemkové úpravy v k.ú. Polianka-zverejnenie PPÚ

Pozemkové úpravy v k.ú. Polianka

16/12/12
Pozemkové úpravy v k.ú. Polianka-zverejnenie návrhu zásad na umiestnenie nových pozemkov

Pozemkové úpravy v k.ú. Polianka

16/12/12
Pozemkové úpravy v k.ú. Polianka-rozhodnutie o schválení VZFUÚ

Pozemkové úpravy v k.ú. Polianka

16/12/12
Pozemkové úpravy v k.ú. Polianka-zverejnenie VZFUÚ

Pozemkové úpravy v k.ú. Polianka

16/12/12
Pozemkové úpravy v k.ú. Polianka-schválenie RPS

Pozemkové úpravy v k.ú. Polianka

16/12/12
Pozemkové úpravy v k.ú. Polianka-zverejnenie RPS

Pozemkové úpravy v k.ú. Polianka

16/12/12
Pozemkové úpravy v k.ú. Polianka-nariadenie PÚ

Pozemkové úpravy v k.ú. Polianka

Ubytovanie v Nitre