Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Obvodný pozemkový úrad v Novom Meste nad Váhom Erb - Obvodný pozemkový úrad - OPR Nové Mesto nad Váhom

Pozemkové úpravy / JPPU Nové Mesto nad Váhom

29/01/10
JPPU Nové Mesto nad Váhom - Pažiť

JPPÚ Nové Mesto nad Váhom - §7

Ubytovanie v Nitre