Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Obvodný pozemkový úrad v Novom Meste nad Váhom Erb - Obvodný pozemkový úrad - OPR Nové Mesto nad Váhom

Pozemkové úpravy / Nová Ves nad Váhom

01/06/09
§ 8 nová ves nad váhom

§ 8 nová ves

Ubytovanie v Nitre