Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Obvodný pozemkový úrad v Novom Meste nad Váhom Erb - Obvodný pozemkový úrad - OPR Nové Mesto nad Váhom

Pozemkové úpravy / Beckovská Vieska

22/06/09
nariadenie vykonania PPU Beckovská Vieska

Nariadenie vykonania PPU Beckovská Vieska

12/01/09
schválenie PPU Beckovská Vieska

rozhodnutie o schválení PPÚ Beckovská Vieska

mk
Ubytovanie v Nitre