Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Okresný úrad Bratislava, Pozemkový a lesný odbor Erb - Obvodný pozemkový úrad - OPR Bratislava

Pozemkové úpravy / JPÚ Piesky

28/05/12
Verejná_vyhláška_k_rozhodnutiu_o_zastavení_JPÚ_Piesky

OPÚ dňa 25.05.2012 vydal Rozhodnutie o zastavení konania o jednoduchých pozemkových úpravách v časti k. ú. Záhorská Bystrica, lokalita Piesky.

Mgr. Katarína Vargová
28/11/12
Žiadosť k JPÚ v Záhorskej Bystrici zo dňa 13.11.2012

Žiadosť k JPÚ v Záhorskej Bystrici zo dňa 13.11.2012

28/05/12
Rozhodnutie_o_zastavení_JPÚ_Piesky

OPÚ dňa 25.05.2012 vydal Rozhodnutie o zastavení konania o jednoduchých pozemkových úpravách v časti k. ú. Záhorská Bystrica, lokalita Piesky.

Mgr. Katarína Vargová
Ubytovanie v Nitre