Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Okresný úrad Bratislava, Pozemkový a lesný odbor Erb - Obvodný pozemkový úrad - OPR Bratislava

Pozemkové úpravy / JPÚ Vajnory

22/05/13
Oznámenie o zámere realizovať JPU Vajnory

Oznámenie o zámere realizovať JPÚ Vajnory

22/05/13
Mapa obvodu JPÚ Vajnory

Mapa obvodu JPÚ Vajnory

22/05/13
Verejná vyhláška

Verejná vyhláška - nariadenie prípravného konania

27/11/12
Opakovaná výzva zo dňa 16.11.2012

Opakovaná výzva zo dńa 16.11.2012

27/11/12
Výzva na doplnenie žiadosti zo dňa 14.06.2011

Výzva na doplnenie žiadosti

Ubytovanie v Nitre