Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Okresný úrad Bratislava, Pozemkový a lesný odbor Erb - Obvodný pozemkový úrad - OPR Bratislava

Pozemkové úpravy / JPÚ Podunajské Biskupice

23/05/13
Rozhodnutie o povolení jednoduchých pozemkových úprav - Verejná vyhláška

Obvodný pozemkový úrad v Bratislave, Odbor prvostupňového rozhodovania dňa 22.05.2013 rozhodnutím zn. 2464/2013/398/11/MSO povolil jednoduché pozemkové úpravy v časti k. ú. Podunajské Biskupice, lokalita Prvý Diel.

 

23/05/13
Záznam o vyhodnotení prieskumu záujmu účastníkov JPÚ Podunajské Biskupice

Obvodný pozemkový úrad v Bratislave, Odbor prvostupňového rozhodovania vykonal formou anketových lístkov v mesiaci marec 2013 prieskum záujmu účastníkov konania o jednoduché pozemkové úpravy v časti k. ú. Podunajské Biskupice, lokalita Prvý Diel.

Ubytovanie v Nitre