Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Okresný úrad Bratislava, Pozemkový a lesný odbor Erb - Obvodný pozemkový úrad - OPR Bratislava

Pozemkové úpravy / ZÁHRADKOVÉ OSADY

14/02/12
Odpoveď na Podanie zo dňa 03.02.2012

.

Mgr. Lucia Vyhlídalová
Ubytovanie v Nitre