Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Okresný úrad Bratislava, Pozemkový a lesný odbor Erb - Obvodný pozemkový úrad - OPR Bratislava

Pozemkové úpravy / JPÚ Devín

19/09/11
Nariadenie prípravného konania

 

OPÚ vydal nariadenie konania o začatí pozemkových úprav (prípravné konanie) vykonávaných v k.ú. Devín lokalita Nové sady. Verejná vyhláška o nariadení prípravného konania je zverejnená na úradnej tabuli MČ Bratislava - Devín a na úradnej tabuli OPÚ.

Mgr. Katarína Vargová
19/09/11
JPÚ Devín

OPÚ BA vydal nariadenie konania o začatí pozemkových úprav (prípravné konanie) vykonávaných v k.ú. Devín "lokalita" Nové sady. Verejná vyhláška o nariadení prípravného konania je zverejnená na úradnej tabuli MČ Bratislava - Devín a na úradnej tabuli OPÚ.

 

Mgr. Katarína Vargová
Ubytovanie v Nitre