Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Okresný úrad Bratislava, Pozemkový a lesný odbor Erb - Obvodný pozemkový úrad - OPR Bratislava

Pozemkové úpravy / JPÚ Vrakuňa (skončené)

15/10/10
JPÚ Vrakuňa

 

JPÚ VRAKUŇA
základné údaje projektu
Obec Bratislava
Mestská časť Vrakuňa
Okres Bratislava II
Katastrálne územie Vrakuňa
Lokalita Horná Tabuľa
Názov projektu JPÚ Vrakuňa
Výmera katastrálneho územia  
Výmera obvodu JPÚ  
Žiadateľ 4.Kvadrant s.r.o.
Zhotoviteľ K-GEO s.r.o.
Vedúci projektu Mgr. Katarína Vargová
Dátum začatia  
Dátum ukončenia  
-tento projetk je financovaný žiadateľom-

 

 

 

09/09/10
Schválenie RPS

Schválenie RPS 

26/08/10
Prílohy k textovej časti VZFÚ

Prílohy k textovej časti VZFÚ

11/06/10
Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia - zverejnenie

Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia - zverejnenie

20/09/10
Zverejnenie RPS

Zverejnenie RPS 

14/09/10
Schválenie VZFÚ

 

Schválenie VZFÚ 

24/06/10
JPÚ Vrakuňa, lokalita Horná tabuľa -povolenie JPÚ

Povolenie JPÚ 

Ubytovanie v Nitre