Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Okresný úrad Bratislava, Pozemkový a lesný odbor Erb - Obvodný pozemkový úrad - OPR Bratislava

Pozemkové úpravy / JPÚ Dievčí hrádok

19/11/09
Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia

Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia  - verejná vyhláška, schválenie

19/11/09
Register pôvodného stavu

Register pôvodného stavu - verejná vyhláška (opätovné vyvesenie)

30/07/09
JPÚ Záhorská Bystrica, lokalita Dievčí hrádok

Rozhodnutie o nariadení JPÚ

Ubytovanie v Nitre