Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Odbor prvostupňového rozhodovania OPÚ v Prešove Erb - Obvodný pozemkový úrad - OPR Prešov

Kontakt

Odbor prvostupňového rozhodovania OPÚ v Prešove
Námestie mieru 2
080 01 Prešov
E-mail: opr.po@3s.land.gov.sk

Adresár

Mgr. Roman Švaňa
Tel.: 0910 891 013
Fax: 051/7485913
Hlavná činnosť: riaditeľ úradu
Mgr. Zuzana Badidová
Tel.: 051/7485918
Mobilný telefón: vnút.kl.35118
E-mail: zuzana.badidova.ppo@3s.land.gov.sk
Hlavná činnosť: samostatný radca, reštitúcie
Ing. Mária Fecková
Tel.: 051/7485918
Mobilný telefón: vnút. kl. 35118
E-mail: maria.feckova.ppo@3s.land.gov.sk
Hlavná činnosť: samostatný radca, reštitúcie
JUDr. Marta Hlavatá
Tel.: 051/7485917
Mobilný telefón: vnút.kl. 35117
E-mail: marta.hlavata.ppo@3s.land.gov.sk
Hlavná činnosť: samostatný radca, reštitúcie
Mgr. Alena Homolová
Tel.: 051/7485917
Mobilný telefón: vnút.kl. 35113
E-mail: alena.homolova.ppo@3s.land.gov.sk
Hlavná činnosť: samostatný radca, reštitúcie
Mgr. Ingrid Christaková
Tel.: 051/ 7485910
Mobilný telefón: vnút.kl.35110
E-mail: ingrid.christakova.ppo@3s.land.gov.sk
Hlavná činnosť: samostatný radca, záhradkové osady
Ing. Erika Lyócsová
Tel.: 051/7485911
Mobilný telefón: vnút.kl.35111
E-mail: erika.lyocsova.ppo@3s.land.gov.sk
Hlavná činnosť: samostatný radca, ROEP, príspevky za ROEP, PÚ, záhr. osady
Ing. Bibiána Mrázová
Tel.: 051/7485912
Mobilný telefón: kl. 35112
E-mail: bibiana.mrazova.ppo@3s.land.gov.sk
Hlavná činnosť: samostatný radca, ROEP, príspevky za ROEP, JPÚ,Záhr.osady, bonity, prípr. konania PÚ
Mgr. Marek Semančík
Tel.: 051/7485915
Mobilný telefón: vnút.kl.35115
E-mail: marek.semancik.ppo@3s.land.gov.sk
Hlavná činnosť: samostatný radca, reštitúcie
Ing. Anežka Šebestová
Tel.: 051/7485919
Mobilný telefón: vnút.kl. 35119
E-mail: anezka.sebestova.ppo@3s.land.gov.sk
Hlavná činnosť: samostatný radca, ROEP, príspevky za ROEP, Záhr.os., prípr. konania PÚ
Ing. Adriana Štelbaská
Tel.: 051/7485914
Mobilný telefón: vnút.kl. 35114
E-mail: adriana.stelbaska.ppo@3s.land.gov.sk
Hlavná činnosť: samostatný radca, ROEP, príspevky za ROEP, Ochrana PP, prípr. konania PÚ
Ing. Katarína Švedová
Tel.: 051/7485916
Mobilný telefón: vnút.kl. 35116
E-mail: katarina.svedova.ppo@3s.land.gov.sk
Hlavná činnosť: samostatný radca, reštitúcie
Ing. Júlia Zajoncová
Tel.: 051/7485920
Mobilný telefón: vnút.kl. 35120
E-mail: julia.zajoncova.ppo@3s.land.gov.sk
Hlavná činnosť: samostatný radca, ROEP,PÚ, prípr.konania PÚ, Ochrana PP
Ing., Mgr. Kvetoslava Hamarčaková
Tel.: 051/7485913
E-mail: kvetoslava.hamarcakova.ppo@3s.land.gov.sk
Hlavná činnosť: samostatný radca, podateľňa, ochrana PP
JUDr. Daniela Babila
Tel.: 051/7485910
E-mail: daniela.babila.ppo@3s.land.gov.sk
Hlavná činnosť: samostatný radca, reštitúcie
Ubytovanie v Nitre