Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Odbor prvostupňového rozhodovania OPÚ v Banskej Bystrici Erb - Obvodný pozemkový úrad - OPR Banská Bystrica

Oznamy / Záhradkové osady

28/01/13 Začatie konania o vyporiadaní vlastníctva k pozemkom v záhradkovej nosade č. 17-70 Nad Salašom

Oznámenie o začatí konania v záhradkovej osade Nad Salašom

Ing. Cimermanová
15/08/07 Záhradkové osady v okrese Banská Bystrica

- počet osád 59
- výmera v ha 94
- počet užívateľov 1997
- počet osád vyporiadaných kúpnymi zmluvami 16
- počet osád cez konanie podľa zákona č. 64/1997 Z.z. 27
- z toho :

  • ukončené 12
  • v ktorých prebieha konanie 15
Ing.Cimermanová
Ubytovanie v Nitre