Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Odbor prvostupňového rozhodovania OPÚ v Nitre Erb - Obvodný pozemkový úrad - OPR Nitra

Oznamy / BPEJ

18/04/12 Žiadosť - tlačivo

 

Žiadosť o vydanie potvrdenia o bonitovanej pôdno - ekologickej jednotke

Ubytovanie v Nitre