Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Odbor prvostupňového rozhodovania OPÚ v Nitre Erb - Obvodný pozemkový úrad - OPR Nitra

Oznamy / Ochrana poľnohospodarskej pôdy - tlačivá

14/01/13 Žiadosti - tlačivá

Žiadosť o vydanie stanoviska podľa § 17 zákona 219/2008 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy - jednorázová zmena druhu pozemku do 15 m2 

 

Žiadosť o legalizáciu zastavanej plochy

 

Žiadosť o použitie poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársky účel na čas kratší ako jeden rok

26/08/08 Žiadosti - tlačivá

Žiadosť o vydanie stanoviska podľa § 17 zákona č. 219/2008 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy.

 

Žiadosť o vydanie rozhodnutia na trvalé (dočasné) odňatie poľnohospodárskej pôdy podľa § 17 zákona č. 219/2008 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy.
 

Splnomocnenie pri zastupovaní pred správnym orgánom vo veci zmeny druhu pozemku  a odňatí poľnohospodárskej pôdy

Ubytovanie v Nitre