Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Obvodný pozemkový úrad v Leviciach Erb - Obvodný pozemkový úrad - OPR Levice

Oznamy / BPEJ

17/03/09 Vydávanie BPEJ - stav k 1.10.2014
Ubytovanie v Nitre