Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Obvodný pozemkový úrad v Leviciach Erb - Obvodný pozemkový úrad - OPR Levice

Oznamy / §15

02/01/08 §15 - Rozhodnutie o schválení vykonania
Rozhodnutie o schválení vykonania urýchleného usporiadania vlastníckych a užívacích pomerov k pozemkom (dočasné usporiadanie) - PD Veľký Ďur
02/01/08 §15 - Rozhodnutie o schválení vykonania
Rozhodnutie o schválení vykonania urýchleného usporiadania vlastníckych a užívacích pomerov k pozemkom (dočasné usporiadanie) - PD Tekovské Lužany
02/01/08 §15 - Rozhodnutie o schválení vykonania
Rozhodnutie o schválení vykonania urýchleného usporiadania vlastníckych a užívacích pomerov k pozemkom (dočasné usporiadanie) - PD Malé Ludince
02/01/08 §15 - Rozhodnutie o schválení vykonania
Rozhodnutie o schválení vykonania urýchleného usporiadania vlastníckych a užívacích pomerov k pozemkom (dočasné usporiadanie) - PD Bátovce
13/12/07 §15 - Rozhodnutie o schválení vykonania
Rozhodnutie o schválení vykonania urýchleného usporiadania vlastníckych a užívacích pomerov k pozemkom (dočasné usporiadanie) - PD Želiezovce
13/12/07 §15 - Rozhodnutie o schválení vykonania
Rozhodnutie o schválení vykonania urýchleného usporiadania vlastníckych a užívacích pomerov k pozemkom (dočasné usporiadanie) - PD Veľ. Ludince
13/12/07 §15 - Rozhodnutie o schválení vykonania
Rozhodnutie o schválení vykonania urýchleného usporiadania vlastníckych a užívacích pomerov k pozemkom (dočasné usporiadanie) - PD Podlužany
13/12/07 §15 - Rozhodnutie o schválení vykonania
Rozhodnutie o schválení vykonania urýchleného usporiadania vlastníckych a užívacích pomerov k pozemkom (dočasné usporiadanie) - PD Plavé Vozokany
13/12/07 §15 - Rozhodnutie o schválení vykonania
Rozhodnutie o schválení vykonania urýchleného usporiadania vlastníckych a užívacích pomerov k pozemkom (dočasné usporiadanie) - PD Hronské Kľačany
13/12/07 §15 - Rozhodnutie o schválení vykonania
Rozhodnutie o schválení vykonania urýchleného usporiadania vlastníckych a užívacích pomerov k pozemkom (dočasné usporiadanie) - PD Čaka
05/11/07 §15 - Rozhodnutie o schválení vykonania
Rozhodnutie o schválení vykonania urýchleného usporiadania vlastníckych a užívacích pomerov k pozemkom (dočasné usporiadanie) - PD Levice
Ubytovanie v Nitre