Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Obvodný pozemkový úrad v Novom Meste nad Váhom Erb - Obvodný pozemkový úrad - OPR Nové Mesto nad Váhom

Oznamy / informácie - pozemkové úpravy

05/03/09 Pozemkové úpravy za okres Myjava

Pozemkové úpravy za okres Myjava

 

18/04/07 Pozemkové úpravy v okrese Nové Mesto nad Váhom

informácia o projektoch pozemkových úprav

mk
Ubytovanie v Nitre