Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Obvodný pozemkový úrad v Novom Meste nad Váhom Erb - Obvodný pozemkový úrad - OPR Nové Mesto nad Váhom

Oznamy / informácie - BPEJ

04/02/10 poskytovanie údajov BPEJ

poskytovanie údajov BPEJ

Ubytovanie v Nitre