Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Obvodný pozemkový úrad v Novom Meste nad Váhom Erb - Obvodný pozemkový úrad - OPR Nové Mesto nad Váhom

Oznamy / Vzory žiadostí

04/02/10 žiadosť o určenie BPEJ

žiadosť o určenie BPEJ

04/02/10 žiadosti - ochrana poľnohospodárskej pôdy

žiadosti - ochrańa poľn. pôdy

Ubytovanie v Nitre